Podeu consultar el llistat d'inscrits


Cognoms:*
Nom:*
DNI:*
Sexe:*
Data de naixement:* / /
Població:*
Telèfon / Mòbil:*
E-mail:*
Celíac:
Tast final:*
Menors: Nom pare / mare:
Menors: DNI pare / mare:
Edicions:*
Distància:*
Preu:
Talla samarreta:*
Autoritzes la publicació del teu nom en el llistat d'inscrits?:*

En base a la normativa de protecció de dades, t’INFORMEM que:

El responsable de les dades és BOIRA EXPERIENCE SCP amb CIF J25764497 i domicili fiscal a C/ Portell, 1 de 25141 Torregrossa, Lleida amb correu electrònic boiraexperience@boiraexperience.cat. El contacte del Delegat de Protecció de Dades és boiraexperience@boiraexperience.cat.

La finalitat del tractament de les seves dades, és la de gestionar la inscripció de les persones que participen en activitats organitzades per BOIRA EXPERIENCE, i en les que sigui necessària la inscripció prèvia. Així com informar de qualsevol canvi que es pugui esdevenir en l’organització i que serà comunicat al correu electrònic informat en el formulari. No es prendran decisions automatitzades en base a aquestes dades. L'encarregat de tractament de les dades és CHRONOS ITER5, SL

Les dades es conservaran durant el temps necessari per obligació legal.

Enviant aquest formulari consentiu expressament i autoritzeu que es tractin les dades personals amb les finalitats exposades. Per a la publicació de les dades a les llistes d’inscripcions, ens ha de prestar el seu consentiment

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació, oposició i portabilitat, pot enviar un correu electrònic a boiraexperience@boiraexperience.cat. Així mateix, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat o considerar vulnerats els seus drets, pot presentar una reclamació en tot moment, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Els camps marcats amb * són obligatorisWeb de l'esdeveniment

Contacte organització - Contacte inscripcions


Podeu consultar el llistat d'inscrits

Servei d'inscripcions ofert per Iter5